การนำรถซ่อมอู่ประกัน และการซ่อมเอง

สำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย และต้องการที่จะนำรถเข้าซ่อมไม่ว่าจะเป็นในอู่ประกัน หรือซ่อมเองก็ตาม ควรปฏิบัติตามดังนี้

การนำรถเข้าซ่อมในอู่ประกัน
การนำรถเข้าซ่อมในอู่ประกัน มีขั้นตอนดังนี้
– เมื่อรถของท่านต้องเข้าซ่อมควรหาอู่ที่จะเข้าซ่อม เช่น อู่ใกล้บ้าน หรืออู่กลางของกรมการประกันภัยที่อยู่ในเครือของบริษัทประกันภัย
– นำใบแจ้งความเสียหายพร้อมรถไปที่อู่
– เมื่ออู่รับรถไว้ซ่อม ให้สอบถามวันที่ซ่อมรถเสร็จและอู่จะระบุไว้ในใบรับรถ
– ตรวจรายการในใบรับรถว่าอู่ลงรายการถูกต้องหรือไม่
– รับใบรับรถจากอู่มาเก็บไว้
– เมื่อถึงวันนัด ให้นำใบรับรถไปรับรถพร้อม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนากรมธรรม์
– ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าซ่อมเสร็จแล้วจริง ตรวจอุปกรณ์ที่ติดรถว่าอยู่ครบหรือไม่ ก่อนเซ็นชื่อรับรถ

การนำรถไปซ่อมเอง
การนำรถไปซ่อมเอง หรือไม่ได้ซ่อมที่อู่ประกัน มีขั้นตอนดังนี้
– ผู้เอาประกันจะต้องหาอู่ที่จะทำการซ่อมและประเมินค่าเสียหาย(เสนอราคาค่าซ่อม) ให้เสร็จ
– ติดต่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคาของบริษัทประกัน เพื่อตกลงราคาค่าซ่อมกับเจ้าหน้าก่อนทำการซ่อม
– เมื่อตกลงราคาค่าซ่อมเสร็จให้เก็บหลักฐานการตกลงเรื่องค่าเสียหายไว้เป็นหลักฐาน
– ทำการซ่อมรถให้เสร็จเรียบร้อย
– แจ้งบริษัทประกันมาตรวจสภาพเมื่อรถซ่อมเสร็จ
– เตรียมใบเสร็จรับเงินใบอนุมัติราคาสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกรมธรรม์
– นำเอกสารไปตั้งเบิกกับบริษัทประกันภัย
– เมื่อเจ้าหน้าที่รับเอกสารแล้วให้ขอใบรับเอกสารและใบนัดรับเงินมาเก็บไว้
– เมื่อถึงเวลานัดให้นำใบนัดไปรับเงินที่บริษัทประกัน

หากคุณต้องการนำรถเข้าซ่อมที่อู่ประกัน หรือต้องการนำรถไปซ่อมเอง ก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมานี้ได้เลย และอย่าลืมขอและเก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอาไว้ทุกครั้งนะครับ เพราะจะเป็นประโยชน์กับตัวของคุณเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *