ผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยทั่วไป

เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพียง 646 บาท/ปี
คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐาน ไม่ว่าทรัพย์สินหรือตัวอาคารจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย
วัสดุประเภทใด การประกันภัยนี้เป็นการให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำ
ประกันภัยเต็มวงเงินเอาประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน)
รวมทั้งตามมูลค่าสินค้าที่มีอยู่จริง

เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของกิจการ ร้านค้าย่อย บริษัท โรงงานต่างๆ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • อาคารสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
  • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา รวมของใช้ทุกชนิด
  • เครื่องจักร
  • สต๊อกสินค้า
  • อื่นๆ (ตามที่ผู้เอาประกันภัยต้องการระบุเพิ่มเติมในการประกันนั้นๆ)

ความคุ้มครอง

  • ภัยไฟไหม้
  • ภัยฟ้าผ่า
  • ภัยระเบิดของแก๊ส (ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย)
  • ภัยเพิ่มพิเศษ (ซื้อเพิ่ม)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

LMG
SCSMG
NVI
MTI
NSI
SEI
TNI
STY
TIP
SIAMCITY
SIP
VIB_S