เตือนภัย! ระวังซื้อประกันรถ ได้แค่กระดาษเปล่า…!!

โลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาไปมาก จนเอื้ออำนวยความสะดวกแก่มิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลประวัติลูกค้า การจัดทำเอกสารที่มีแบบฟอร์มเหมือนบริษัทประกันภัย(จัดพิมพ์สีสวยกว่าบริษัทประกันภัยบางบริษัทอีกด้วย) จนผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ผู้ที่โทรศัพท์มาขายประกันโทรมาจากไหนจริง เพราะส่วนใหญ่ก็มักจะอ้างว่าโทรมาจากทางบริษัทประกันที่อยู่ เบอร์ติดต่อสำนักงาน ดูน่าเชื่อถือมากๆ แต่พอตกลงทำเมื่อไร…ได้เรื่องเมื่อนั้นทันที!!!

โดยกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มีวาทะศิลป์ในการขายเป็นอย่างดี เรียกว่ามืออาชีพ และเมื่อตกลงทำจะจัดส่งพนักงาน(มีชุดฟอร์มดูน่าเชื่อถือ) มาเพื่อถ่ายรูปรถ เก็บเงิน และออกหลักฐานการรับประกันภัยรวมถึงใบเสร็จ
รับเงิน ครบชุดบางรายมีนามบัตรให้ด้วย ซึ่งจากนโยบายในการเลือกซื้อประกันที่ว่ากัน คือ

1. ดูบัตร(ปลอม)
2. ชำระเบี้ยประกันภัย(เรียบร้อย)
3. รับหลักฐาน(ที่ทำกันขึ้นมา)
4. ติดตามกรมธรรม์ประกันภัย(ติดต่อใครๆก็ไม่ได้)
เป็นอันว่า เข้าทางมิจฉาชีพพอดี ซึ่งจริงๆแล้ววิธีการที่แนะนำกันมาก็ใช้ได้แต่ต้องเพิ่มรายละเอียดให้สมบูรณ์มากขึ้นหากต้องชำระเป็นเงินสด คือ

1. ตรวจสอบใบอนุญาต ว่ามีตัวตนหรือเปล่าสามารถตรวจสอบจาก websiteหรือ โทร1186 ติดต่อคปภ.ก็ได้
2. ตรวจสอบกับบริษัทประกันที่ลูกค้าได้ตกลงทำประกันว่าได้มอบอำนาจให้พนักงานคนนี้มาเก็บเงินได้จริงหรือเปล่า
3. ไม่ว่าเช็คแบบไหนสุดท้ายก็ต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเงินพร้อมเบอร์โทร(เป็นวิธีแบบพื้นๆที่ทำกันมานานแต่ใช้ได้ดี)
ส่วนการชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ปลอดภัยมาขึ้น โดยเฉพาะการโอนเข้าตรงที่บริษัทประกัน และ ถ้าเป็นชื่อบัญชีอื่นๆก็ต้องตรวจสอบเหมือนกับการชำระเงินสด ที่สำคัญควรเก็บหลักฐานการโอนเอาไว้(สำคัญมากๆ)

ขั้นตอนการทำประกันตามฉบับคปภ.มาให้อ่านด้านล่างซึ่งวิธีที่ควรปฏิบัติตามกัน
1. ดูบัตร : ขอดูบัตรใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนาย หน้าประกันวินาศภัยที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ทุกครั้งที่จะทำประกันภัย
2. ชำระเบี้ยประกันภัย : ชำระเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนหรือตรงกับวันที่ประสงค์จะให้เริ่มความคุ้มครอง
3. รับหลักฐาน : เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย ให้เรียกหลักฐานการรับชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว และการทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้ม
ครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. 2535(พ.ร.บ.) หรือการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรวมการคุ้มครองผู้ประสบ ภัยจากรถ(สมัครใจรวม พ.ร.บ) จะได้รับหลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถเพื่อใช้สำหรับการจดทะเบียนใหม่หรือขอเสีย ภาษีประจำปีต่อนายทะเบียนขนส่ง
4. ติดตามกรมธรรม์ประกันภัย : หากไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันชำระเบี้ยประกันภัยให้ติดต่อไปที่บริษัทประกันวินาศภัยที่ท่าน ทำประกันภัยโดยตรง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *